TRAWÖGER TRANSPORT GMBH

SUKCES OD 1974 ROKU.

Początkowo założona w 1974 roku firma Franz Spielvogel GmbH w Wels, kładła główny nacisk na transport ciężki oraz transport specjalny na Bliski Wschód. Obecny właściciel stopniowo przejmował wszystkie udziały firmy do 1994 roku. W tym też roku zmienił nazwę firmy na Trawöger Transport Gesellschaft m.b.H.

Rupert Trawöger rozpoczął rozwijanie działalności eksportowej do Wielkiej Brytanii i Irlandii już w 1988 roku, co do dziś jest mocną stroną firmy.

Po światowym kryzysie gospodarczym w 2008 r. Spółce udało się sprostać szybko rosnącemu popytowi na transport i ze względu na słabość pozostałych konkurentów firma TRAWOEGER rosła szybciej aniżeli rynek. Ta pozycja musi być obroniona a plany na dalszą ekspansję są bardziej ambitne.

Po światowym kryzysie gospodarczym w 2008 r. Spółce udało się sprostać szybko rosnącemu popytowi na transport i ze względu na słabość pozostałych konkurentów firma TRAWOEGER rosła szybciej aniżeli rynek. Ta pozycja musi być obroniona a plany na dalszą ekspansję są bardziej ambitne.
Ciągła ekspansja wymagała nowej siedziby firmy, która spełniałaby złożone wymagania logistyczne, do której przenieśliśmy się w sierpniu 2017 r. W tym też roku przenieśliśmy się z Vorchdorf do Ried im Traunkreis. Oprócz kompleksu biurowego w naszej siedzibie znajdują się magazyny przeładunkowe spełniające różnorodne wymagania klientów.
Nasz własny warsztat zapewnia regularną konserwację i opiekę nad całą flotą, ponieważ niezawodna realizacja zamówień wymaga również wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich pojazdów. Nasi specjaliści umożliwiają szybkie i elastyczne wykonywanie napraw, serwisu i prac konserwacyjnych.
Nasz warsztat zapewnia nam kompleksową obsługę. Wysoko wyspecjalizowany warsztat z bardzo rozbudowanym magazynem części zamiennych kładzie szczególny nacisk na jakość części zamiennych i zapewnia szybką dostępność oraz elastyczną pracę.
Na terenie naszej firmy znajduje się również myjnia samochodowa oraz stacja benzynowa.