TRAWÖGER TRANSPORT GMBH

BEZPEČNOST VYŽADUJE
DŮSLEDNOST DO NEJMENŠÍCH PODROBNOSTÍ.

„Aktuální politický vývoj, jako je nekontrolované a nelegální přistěhovalectví do Evropy, má vliv na bezpečnost dopravních cest a ztěžuje ve svém důsledku dodržování termínů. Přepadávání a loupeže jsou obdobným faktorem jako pašování lidí. Těmto narůstajícím výzvám čelíme ve společnosti Trawöger důslednou realizací odpovídajících opatření!“

Bezpečné plánování tras

Bezpečné plánování tras

Naše trasy jsou na přání zákazníka plánovány tak, aby zejména při přepravě citlivého zboží probíhaly předepsané doby odpočinku na speciálně zabezpečených a chráněných parkovištích. Dokonce i v případě průtahů s vykládkou v cílové destinaci je možné čekat v těchto zajištěných zónách. Neboť ochrana vašeho nákladu je pro nás nejvyšší prioritou.

Školení řidičů

Školení řidičů

Řidiči Trawöger absolvují pravidelná bezpečnostní školení. Zejména v souvislosti se současným pašováním migrantů trénujeme identifikování nebezpečných hotspotů jako prevenci proti černým pasažérům a souvisejícím rizikům (zejména značné dopravní zpoždění při mimořádné události). Kromě toho tzv. geofences (území, která disponent označí v systému jako nebezpečná) varují náš tým, když řidič navzdory pokynům nerozvážně vjede do těchto oblastí.

Mezinárodní standardy kvality

Mezinárodní standardy kvality

Ve společnosti Trawöger děláme vše pro co nejlepší ochranu našich zákazníků. Dlouhodobá spolupráce s nejrůznějšími vnitrostátními orgány a uplatňování mezinárodních systémů zajišťování kvality (TAPA, PACT) zaručují ty nejlepší rámcové podmínky pro vaši zásilku!

Koncepce služeb specifické podle zakázky

Koncepce služeb specifické podle zakázky

Specifické podmínky vyžadují specifická řešení, jako např. na britských ostrovech: složité silniční a dopravní podmínky v metropolitních oblastech a velkých městech vyžadují při dodávkách objemného zboží na staveniště speciální vybavení našich vozidel a školení našich řidičů. Tato opatření jsou v souladu s kritérii FORS (Fleet Operator Recognition Scheme), která splňujeme jako jedna z prvních logistických společností v kontinentální Evropě s certifikací SILVER!