TRAWÖGER TRANSPORT GMBH

Bezpečnosť si vyžaduje
dôslednosť vo všetkých detailoch.

„Aktuálny politický vývoj, ako je nekontrolovaná a nelegálna imigrácia do Európy, negatívne ovplyvňujú bezpečnosť prepravných ciest a následne sťažujú dodržiavanie termínov. Rovnako dôležitým faktorom ako pašovanie ľudí sú prepadnutia a krádeže. Tejto výzve, ktorá naberá na význame, vo firme Trawöger čelíme dôsledným presadzovaním zodpovedajúcich opatrení!“

Bezpečné plánovanie trasy

Bezpečné plánovanie trasy

Naše trasy sa podľa želania zákazníka plánujú tak, aby sa najmä pri preprave citlivých tovarov trávili predpísané doby odpočinku na špeciálne zabezpečených a chránených parkovacích miestach. V týchto bezpečnostných zónach možno prečkať dokonca aj oneskorenia vznikajúce pri vykladaní v cieľovej destinácii. Lebo ochrana vášho nákladu má pre nás najvyššiu prioritu.

Školenia vodičov

Školenia vodičov

Vodiči firmy Trawöger sú pravidelne vzdelávaní v oblasti bezpečnosti. Najmä v súvislosti s aktuálnou kriminalitou spojenou s pašovaním sa realizuje tréning v rozpoznávaní nebezpečných kritických miest, aby sa predišlo výskytu čiernych pasažierov a súvisiacim nebezpečenstvám (najmä masívnym oneskoreniam prepravy pri incidentoch). Dodatočne tzv. geofences (oblasti, ktoré disponent v systém označí ako nebezpečné) varujú náš tím, keď vodič napriek pokynom neuvážene vojde do uvedených oblastí.

Medzinárodné štandardy
zabezpečenia kvality

Medzinárodné štandardy zabezpečenia kvality

Vo firme Trawöger robíme všetko pre to, aby sme našich zákazníkov čo najlepšie chránili. Dlhoročná spolupráca s najrozmanitejšími vnútroštátnymi úradmi a aplikácia medzinárodných systémov zabezpečenia kvality (TAPA, PACT) garantujú najlepšie rámcové podmienky pre vašu prepravnú zákazku!

Koncepcia služieb
podľa danej zákazky

Koncepcia služieb podľa danej zákazky

Špeciálne podmienky potrebujú špecifické riešenia, a to napríklad na Britských ostrovoch: náročné pomery na cestách a v premávke v aglomeráciách a veľkomestách si pri zásobovaní stavenísk objemným tovarom vyžadujú špeciálne vybavenie našich vozidiel, resp. školenia našich vodičov. Tieto opatrenia sa uskutočňujú podľa kritérií FORS (Fleet Operator Recognition Scheme), ktoré ako jedna z prvých logistických firiem na európskom kontinente spĺňame so striebornou certifikáciou!