TRAWÖGER TRANSPORT GMBH

Tím firmy Trawöger je dynamicky sa učiaca organizácia. Vzdelávanie každého jednotlivca nás ako celok posúva ďalej, ploché hierarchie umožňujú rýchlejšie presadzovanie nápadov s cieľom zlepšovania našich výkonov. Ako súčasť tohto tímu sa preto na každej pozícii určujúcim spôsobom zúčastňujete na rozvoji firmy Trawöger!