TRAWÖGER TRANSPORT GMBH

VHODNÉ RIEŠENIE PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU.

„Trawöger sa vyznačuje vysokou dynamikou pri preprave. Ako partner našich zákazníkov vyvíjame infraštruktúru pre vysokovýkonnú logistiku, aby sme narastajúcim výzvam v každodennej nákladnej doprave mohli čeliť so spoľahlivými odpoveďami.“

Intelligent express planning

Intelligent express planning

Na našom jadrovom trhu máme každý deň na cestách 500 vlastných nákladných vozidiel. Navyše pre Trawöger jazdia aj ďalší početní dopravcovia. Táto hustota trás umožňuje expresné prepravy: na tento účel sa na priesečníkoch trás pri zohľadnení príslušných pracovných dôb a dôb odpočinku vodičov návesy prepriahajú tak, že expresné zásielky sa odovzdávajú ako štafeta a rýchlejšie sa dostávajú do cieľa pri zachovaní všetkých predpisov.

Vysoká dostupnosť zdrojov

Vysoká dostupnosť zdrojov

Moderný hospodársky život, vyznačujúci sa krátkymi dobami životnosti, si vyžaduje flexibilitu: dostupnosť prepravných zdrojov v krátkych lehotách je obzvlášť silnou stránkou firmy Trawöger. Je to možné vďaka vozovému parku, ktorý je dimenzovaný na vysoký výkon.