TRAWÖGER TRANSPORT GMBH

VYVÍJAME RIEŠENIA Z POHĽADU ZÁKAZNÍKA.

„Rýchla dostupnosť prepravných zdrojov a inteligentné zosieťovanie prepravných trás robia nemožné možným. Prístup k údajom o preprave a vozidlách v reálnom čase umožňuje neustálu kontrolu a zosúlaďovanie.“

Aktívna informačná politika

Na trhu si nás cenia kvôli našej orientácii na zákazníka vo všetkých detailoch. Naši disponenti reagujú proaktívne a poskytujú vám presne tie informácie, ktoré sú pre vás skutočne relevantné. Dodatočne máte podľa potreby prostredníctvom našich systémov sledovania kedykoľvek prístup ku všetkým údajom o vašich prepravách v reálnom čase.

Istota pri vyúčtovaní

Kontrola nákladov je v modernom hospodárskom živote podstatným faktorom. Rozhodujúcu rolu pri tom zohráva trvanie fakturácie. Od dodacieho listu v cieľovej destinácii až po vyúčtovanie preto Trawöger zaviedol na účely prehľadnosti nákladov digitálny workflow.